Ευρωκοινοβούλιο προς Τουρκία: Αρση του casus belli κατά της Ελλάδας.

12/05/2015
Βρυξέλλες

Σε συστάσεις προς την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέβη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετώντας ένα επικριτικό ψήφισμα κατά της Τουρκίας, ενόψει της έκθεσης προόδου για την ένταξή της στην ΕΕ. 

Στο εν λόγω ψήφισμα, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται τροπολογία η οποία καταδικάζει ρητά το γεγονός ότι η απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και καλεί την Τουρκία άμεσα να την αποσύρει.

Επιπλέον, καλείται η τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέρμα στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων και ζητείται από την γείτονα να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Τουρκία να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς και τη χρήση του Οικουμενικού Τίτλου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Αναφορικά με το Κυπριακό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να λάβει άμεσα μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κύπρο, να ξεκινήσει την απόσυρση των στρατευμάτων της, να προχωρήσει στη μεταφορά της περίκλειστης Αμμοχώστου υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ και να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο Πρωτόκολλο, που αφορά την άρση του εμπάργκο που επιβάλλεται σε πλοία, αεροσκάφη και προϊόντα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Τουρκία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, ζητείται από την Τουρκία, η οποία αποτελεί μία από τις κύριες χώρες εισόδου παράτυπων μεταναστών, να εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά τις υφιστάμενες συμφωνίες επανεισδοχής και να βελτιώσει τη συνεργασία της με τα όμορα κράτη - μέλη της ΕΕ σε αυτό το θέμα.

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Οικονομίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί και η Επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ συζήτησαν σήμερα σε συνάντησή τους στις Βρυξέλλες την πρόθεση των δύο πλευρών να ανανεώσουν την τελωνειακή ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Πηγή: news.in

ΥΠΟΙΚ: Ετοιμάζει επενδυτικό ταμείο για υδρογονάνθρακες

Το Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές δικλίδες για συνεχή έλεγχο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη με το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ).

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, στη συνάντηση ο ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι το Υπουργείο του θεωρεί τον τομέα της ενέργειας ως τον κύριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο, είπε, ασχολείται άμεσα και έμμεσα με αρκετά ενεργειακά θέματα. Μεταξύ άλλων ανέφερε τα δύο σημαντικά ενεργειακά θέματα που απασχολούν το Υπουργείο Οικονομικών, όπως (α) προετοιμασία της Κύπρου για τη διαχείριση των εσόδων από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων και (β) επενδύσεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα.

Όσον αφορά το πρώτο, ήδη το Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου όπου θα γίνεται η διαχείριση των εσόδων από τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές δικλίδες για συνεχή έλεγχο. Για το δεύτερο θέμα χρειάζεται η κατάρτιση σχετικών ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών για επενδύσεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα από ιδιωτικές εταιρείες ή/και συμπράξεις ιδιωτών με το δημόσιο όπου αναμένεται σχετική χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ο Υπουργός ζήτησε τη συνεργασία του ΣΕΣ για τα ενεργειακά θέματα που εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών καθώς επίσης να δίνεται η τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη του ΣΕΣ.

Το ΣΕΣ ενημέρωσε τον Υπουργό σχετικά με πρωτοβουλία του για την καταγραφή και αξιολόγηση της σημερινής ενεργειακής κατάστασης και στρατηγικών της Κύπρου. Ήδη το ΣΕΣ έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τοπικούς αρμόδιους για ενεργειακά θέματα φορείς για ανταλλαγή απόψεων. Η υφιστάμενη κατάσταση θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει βάση για τη διαμόρφωση των σεναρίων εξέλιξης ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου κυπριακού ενεργειακού συστήματος μέχρι και το έτος 2050.

Επίσης, έγινε ενημέρωση του Υπουργού για το πρόσφατο έγγραφο του ΣΕΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από το Κράτος για την αξιοποίηση (με τρόπο βέλτιστο) των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Οκτωβρίου 2014) σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα αφού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως μικρό απομονωμένο νησιώτικο ενεργειακό σύστημα.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε για το σκοπό και τις αρμοδιότητες του ΣΕΣ. Έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο του ΣΕΣ ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός προς την Κυβέρνηση, με στόχο τη ανάπτυξη και την κατάθεση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι αρμοδιότητες του ΣΕΣ όπως, μελέτη θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού της Κύπρου, παρακολούθηση της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και διορθωτικών προτάσεων προς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν τα ενεργειακά θέματα της χώρας, κλπ.

Εκ μέρους του ΣΕΣ ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς και τα μέλη του ΣΕΣ Δρ. Οδυσσέας Χρήστου, Δρ. Μάριος Βαλιαντής, Αβραάμ Γεωργίου, Δρ. Βασιλειάδου Ελένη, Δρ. Ονουφρίου Τούλα και Δρ. Παπαναστασίου Πάνος.

Πηγή: sigmalive.com

«Κλείδωσε» το master plan Βασιλικού - Ενεργειακός πυρήνας της Κύπρου καθίσταται η περιοχή Βασιλικού

Στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να οδηγηθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 20 Μαΐου το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) της Περιοχής Βασιλικού. Το σχέδιο αντικατοπτρίζει πρακτικά την ολοκλήρωση της βιομηχανικής ενεργειακής ανάπτυξης στην περιοχή σε βάθος δεκαετιών. Έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις, ανησυχίες και διαμάχες με τις κοινότητες, το master plan του Βασιλικού έχει "κλειδώσει" κι ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης θα το καταθέσει την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

"Τα βρήκαν" Λακκοτρύπης- κοινότητες 
Οι αναπτύξεις που σχεδιάζεται να γίνουν στην περιοχή του Βασιλικού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σταθμό υγροποίησης του LNG, εγκαταστάσεις υγραερίου και τερματικά αποθήκευσης πετρελαιοειδών για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα και αποθήκευση των στρατηγικών αποθεμάτων της Κύπρου.  Σχετικά με την αδειοδότηση μονάδων παραγωγής πετροχημικών, όπου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις κοινότητες, αποφασίστηκε όπως  γίνουν ξανά διαβουλεύσεις εάν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση κάποιας εταιρείας στο Βασιλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του InBusinessNews, Υπουργός Ενέργειας και κοινότητες τα βρήκανε στον καθορισμό των ζωνών ασφάλειας και στα αντισταθμιστικά μέτρα, ενώ το master plan καθορίζει και τους χώρους όπου υπάρχει δυνατότητα δραστηριοποίησης των βιομηχανιών στον κλάδο της ενέργειας. 

"Πονοκέφαλος" η βιομηχανία υγραερίου 
Πρώτιστος στόχος του Υπουργού Ενέργειας είναι να μετακινηθούν το συντομότερο οι αποθήκες πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό.  Ήδη, όπως ανέφερε το InBusinessNews σε παλαιότερο δημοσίευμα, έγινε η αρχή με τη μετακίνηση των κρατικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.  Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να δυσκολεύει το Υπουργείο Ενέργειας είναι η βιομηχανία υγραερίου. Οι εταιρείες απέστειλαν στο Υπουργείο μία λίστα με αιτήματα όπου ζητούν να μάθουν την πολιτική του Υπουργείου για τα υγραέρια, ποια η πολεοδομική πολιτική του κράτους για την περιοχή κλπ.  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός αναμένει απαντήσεις από τις εταιρείες σχετικά με το αν θα δεχτούν τη γη που θα τους υποδείξει το Υπουργείο ή όχι. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα δραστηριοποίησής τους  στη Λάρνακα μέχρι τις αρχές του 2017. Επίσης, το Υπουργείο αναμένει απαντήσεις και από τις εταιρείες υγρών καυσίμων για να ξεκαθαριστούν κι αυτών τα αιτήματά τους για το αν θέλουν γη. 

Ενεργειακό λιμάνι στην περιοχή 
Σχετικά με τη δημιουργία ενεργειακού λιμανιού στο Βασιλικό, το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου και στο Υπουργείο Μεταφορών. Μια περιοχή που θεωρείται κατάλληλη- εάν προκύψει ανάγκη για βιομηχανικό λιμάνι στο Βασιλικό- είναι ο χώρος που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί για τις αντένες τους. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε αρμόδια πηγή, αυτή η σκέψη είναι κάπως απομακρυσμένη αυτή τη στιγμή, διότι εκτιμάται ότι δεν υπάρχει ακόμα τέτοια ανάγκη. Πάνως, η Αρχή Λιμένων ανέθεσε σε εμπειρογνώμονα όπως εξετάσει τις μελλοντικές ανάγκες.  Αναφορικά με την περιοχή του Μέρρα Ζακακίου, έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τις Βρετανικές Βάσεις. Της διαπραγματευτικής ομάδας ηγείται το Υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κι όπως μας λέχθηκε, οι διαβουλεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, προωθήσει την απαλλοτρίωση του Μέρρα Ζακακίου με σκοπό την αύξηση των διαθέσιμων χώρων στο λιμάνι Λεμεσού, για σκοπούς ικανοποίησης των αναγκών που προκύπτουν αναφορικά με τις εταιρείες που προτίθενται να αναπτύξουν υποδομές στον τομέα της εξόρυξης υδρογονανθράκων.  

Πηγή: sigmalive.com

Η στρατηγική σημασία του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου

Ν. Λυγερός 

Η στρατηγική σημασία του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου δεν φαίνεται να είναι κατανοητή σε όλους, παρόλο που όλοι ασχολούνται με το θέμα των υδρογονανθράκων του νησιού. Το να είσαι μόνο ένα πέρασμα για τους αγωγούς δεν επαρκεί για να αποκτήσεις σταθερότητα σε εθνικό επίπεδο. Το σημαντικό είναι να είσαι πηγή και να προσφέρεις προστιθέμενη αξία στο προϊόν που παράγεις. Αυτό ακριβώς κάνει ένας σταθμός υγροποίησης, διότι αφού κατεβάσει το φυσικό αέριο στους -162οC, το μετατρέπει σε υγρό και εξοικονομεί 600 φορές τη χωρητικότητα. Επίσης, στην περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σταθμό LNG και η Κύπρος είναι ο ιδανικός παίκτης, αφού είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα στρατηγικά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι σχέσεις της Κύπρου με το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο είναι πολύ καλές και αυτό έχει αποδειχθεί και με τις συμφωνίες οριοθέτησης. Κατά συνέπεια, ένας σταθμός LNG στην Κύπρο έχει τεράστια αξία, διότι την μετατρέπει σε ενεργειακό κόμβο και σε σκακιέρα σταθερότητας. Έτσι η μεταφορά του φυσικού αερίου σε ήδη υπάρχον σταθμό LNG δεν είναι μια καλή επιλογή. Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος της επένδυσης, αλλά σε βάθος χρόνου δημιουργεί μια εξάρτηση που δεν την έχουμε ανάγκη. Επίσης δίνει την εντύπωση ότι όλα γίνονται μόνο και μόνο με το κοίτασμα Αφροδίτη λες και δεν υπάρχει κανένα άλλο. Αυτό κι αν σημαίνει έλλειψη επενδυτικού πνεύματος! Η Κύπρος βρίσκεται πλέον σ’ ένα στρατηγικό και ενεργειακό παίγνιο, όπου η υψηλή στρατηγική είναι κυρίαρχη και δεν πρέπει να επηρεάζεται από τοπικισμό σκέψης.

Στρατηγικά δεδομένα της ENI

Ν. Λυγερός 

Επειδή ακούμε πολλές απόψεις και ερμηνείες για τις κινήσεις της ENI μετά από τις γεωτρήσεις στο κοίτασμα Ονασαγόρα και στο κοίτασμα Αμαθούσα, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας και αντικειμενικά δεδομένα που οδηγούν σε μια στρατηγική εξήγηση. Η ιταλική εταιρεία ENI είναι παρούσα στην Αίγυπτο από το 1954. Σε αυτή τη χώρα είναι ο κύριος παραγωγός με 210.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα όσον αφορά κοιτάσματα ξηράς. Εδώ και μερικά χρόνια η ENI απέκτησε άδειες και σε θαλάσσια οικόπεδα της Αιγύπτου. Έτσι η ENI βρίσκεται ήδη στο Shorouk block και στο Southwest Meleiha block. Φέτος με νέες υπογραφές έχει άδειες στο North Leil block που εφάπτεται στην κυπριακή ΑΟΖ και αποτελείται από 5,105 km2, όπου λειτουργεί μόνη της και στο Karawan block που αποτελείται από 4,565 km2, όπου λειτουργεί με την BP με ποσοστά κοινοπραξίας 50%-50% . Κατά συνέπεια όταν λέμε ότι η ENI πιέστηκε από την Τουρκία για να φύγει, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι γεωτρήσεις στο block 9 της κυπριακής ΑΟΖ έγιναν κλασικά και ότι τώρα ετοιμάζονται καινούριες γεωτρήσεις στα blocks της αιγυπτιακής ΑΟΖ. Ταυτόχρονα ζήτησαν παράταση της άδειας έρευνας στην κυπριακή ΑΟΖ για δύο χρόνια, έτσι ώστε να επεξεργαστούν τα γεωλογικά κυπριακά δεδομένα την ώρα που κάνουν γεωτρήσεις στην αιγυπτιακή ΑΟΖ. Έτσι βλέπουμε ότι τα στρατηγικά δεδομένα της ENI λειτουργούν ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που διαδίδονται λόγω πολιτικάντικων και δημοσιογραφικών επιλογών στην Κύπρο.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: Γεωπολιτική προσέγγιση έρευνας θαλάσσιων οικοπέδων. 06/04/2015

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: Γεωπολιτική προσέγγιση έρευνας θαλάσσιων οικοπέδων. Λιμάνι Λάρνακας, 06/04/2015.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: 'ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο'

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο". Δημοτικό Σχολείο Φικάρδου, Κύπρος. Σάββατο 04 Απριλίου 2015. 
Φωτογραφίες από τη διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο"