Σχέδιο για να γίνει η Ελλάδα... Νορβηγία

Το φιλόδοξο σχέδιο που θα λύσει μια για πάντα το ασφαλιστικό και το μεγάλο πρόβλημα για την υλοποίησή του.


Ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, που αν υλοποιηθεί μπορεί να λύσει άπαξ δια παντός το οικονομικό πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων και κατ' επέκταση των συντάξεων μας (και όχι μόνο) έχουν κατά νου στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το νορβηγικό μοντέλο, θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τους πόρους από το φυσικό αέριο που κρύβεται στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, για να λύσει το χρόνιο ασφαλιστικό πρόβλημα. Ως γνωστόν, οι Νορβηγοί έχουν συστήσει ένα fund στο οποίο πηγαίνει ένα μέρος από τα έσοδα που εξασφαλίζει η χώρα από το πετρέλαιο της.

Το fund, κατόπιν επενδύει σε ασφαλείς τοποθετήσεις ένα μέρος των κεφαλαίων του κι έτσι όχι μόνο διασφαλίζει τα έσοδα από το πετρέλαιο, αλλά τα αυξάνει κιόλας.
Στη λογική αυτού του fund λοιπόν στήνεται ειδικό Ταμείο στο οποίο αρχικά θα πηγαίνουν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις.

Το Ταμείο αυτό θα είναι μετεξέλιξη του ΤΑΙΠΕΔ, με τη διαφορά ότι τα λεφτά που θα βγάζει από τα πωλητήρια, θα τα κατευθύνει προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι αποκρατικοποιήσεις έχουν κολλήσει για τα καλά και δεν προβλέπεται να ξεκολλήσουν στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν να περιμένουν σε μεγάλη ανάσα, η οποία, στην πραγματικότητα, θα επιτευχθεί μόνο όταν βρούμε και αξιοποιήσουμε το αέριο. Τότε, όντως, έχουμε την πιθανότητα να γίνουμε ...Νορβηγία.

Μελέτη για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Κρήτης θα προετοιμάσει το ΕΜΠ

Μελέτη πρόκειται να εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με τις ενεργειακές προοπτικές του νησιού με άξονα το έτος 2050.

Το ΕΜΠ και η περιφέρεια Κρήτης συνυπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για τον ενεργειακό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει όλες τις πηγές ενέργειας και τις διασυνδέσεις.

«Η μελέτη θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα έχουμε απαντήσεις σε αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις και κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη 50ετία στην Κρήτη», δήλωσε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κ. Βιργινία Μανασάκη.

Ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων αφορά την περίοδο 2010 - 2050 με ενδιάμεσα αποτελέσματα για το 2020, 2030 και 2040 που θα έχουν σαν στόχο την εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων και των περιφερειακών στόχων και πολιτικών για διείσδυση των ΑΠΕ, μείωση του CO2 και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι προβλέψεις θα λαμβάνουν υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές ηλεκτρικής διασύνδεσης, εισαγωγής φυσικού αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου (Euro Asia Interconnector, αποθέματα υδρογοναθράκων). Θα ληφθούν υπόψη υπάρχουσες μελέτες σεναρίων χωροθέτησης και ανάπτυξης αιολικών, Φ/Β, ηλιοθερμικών, σταθμών βιομάζας κλπ.

Τα σενάρια που θα διαμορφωθούν είναι:

-Σενάριο Αναφοράς (BAU) στο οποίο οι τάσεις διαμορφώνονται με τους συνήθεις ρυθμούς χωρίς εφαρμογή επιπλέον μέτρα και εντατικοποίησης πολιτικών. Στο σενάριο αυτό δεν προβλέπεται ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.

-Σενάριο Αυξημένης Διείσδυσης Φυσικού Αερίου, στο οποίο θα εξεταστεί η χρήση Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, στους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας (βιομηχανία,  οικιακός, τριτογενής και μεταφορές), (την αντίστοιχη μέτρια) ανάπτυξη αιολικών και αυξημένη διείσδυση λοιπών ΑΠΕ. Το σενάριο θα προβλέπει κατασκευή τερματικού σταθμού LNG, δικτύου διανομής και θα εξετασθεί η οικονομική συμβατότητα (και σκοπιμότητα) μικρής έκτασης ηλεκτρικής διασύνδεσης.

-   Θα εξεταστεί επίσης το σενάριο -χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση- με εντατικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και υλοποίησης σχετικών έργων στην Κρήτη για τα οποία θα συγκεντρωθούν στοιχεία από υπάρχουσες μελέτες και προτάσεις.

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΜΠ θα μελετήσει:

Τη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση μελετών και στοιχείων.
Την κατάρτιση αναλυτικού ενεργειακού ισοζυγίου για την Περιφέρεια Κρήτης.
Την πρόβλεψη παραγωγής και ζήτησης ενέργειας – Τη διαμόρφωση σεναρίων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης.

Θα ακολουθήσει ανάλυση αποτελεσμάτων σεναρίων, διαβούλευση-παρουσίαση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα / Προτάσεις.

Στην παρουσίαση των σεναρίων θα εξετασθεί και το σχέδιο της σταδιακής  απεξάρτησης της Κρήτης από τα εισαγόμενα καύσιμα μέχρι το 2040 - 2050.

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

- στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, στον παράλληλο περιορισμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (περιορισμός των εκπομπών CO2 – φαινόμενο θερμοκηπίου, περιορισμός των εκπομπών SO2 – όξινη βροχή κ.λπ.)

- στην επίτευξη των εθνικών στόχων (αύξηση ποσοστού  διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και επιτυχή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενέργεια, το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη), στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην προώθηση της ενεργειακής καινοτομίας και γενικότερα στην υλοποίηση οικονομίας και κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα με παράλληλη αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Κρήτης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών διασυνδέσεων και δικτύων.

Πηγή: energypress

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: 'Η απελευθέρωση της Θράκης'

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η απελευθέρωση της Θράκης". Ξενοδοχείο Ελπίδα Resort στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, Σέρρες. Σάββατο 21 Μαρτίου 2015.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 7+2 προγράμματα σπουδών για ενέργεια και υδρογονάνθρακες

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συναισθανόμενο τη σπουδαιότητα της βέλτιστης αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, για τη θωράκιση της χώρας και την πρόοδο, παρουσιάζει 7+2 Προγράμματα Σπουδών, σε επίπεδο Bachelor και Master, για την Ενέργεια και τους Υδρογονάνθρακες.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν αυτές τις σπουδές αναμένεται να έχουν πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης, αφού η σχεδιαζόμενη εξόρυξη και εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε μια ποικιλία ειδικοτήτων, με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης στη χώρα.

Η δημιουργία των νέων αυτών Προγραμμάτων Σπουδών καθρεφτίζει την προσπάθεια που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για προσφορά σπουδών και κατάρτισης σε συγχρονισμό με τις εξελισσόμενες ανάγκες των αγορών και της βιομηχανίας. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τολμά και επενδύει, για να προετοιμάσει τους νέους στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Τα προγράμματα σπουδών είναι:

Bachelor’s στη Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil & Gas Engineering)

•Master’s στη Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (Oil, Gas and Energy Engineering)

•Bachelor’s στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Environmental & Energy Management)

•Bachelor’s στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy, Oil & Gas Management)

•Master’s στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με κατεύθυνση στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

•Bachelor’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas)

•Master’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas)

•Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

•Τεχνολογία Συγκολλήσεων Αερίων Καυσίμων.

Κύπρος: Έσοδα 1,5 εκατ. δολαρίων την ημέρα από την ΑΟΖ

Τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ προβλέπεται ότι θα ανέρχονται με σημερινές τιμές περίπου στο 1,5 εκατ. δολάρια (1,39 εκατ. ευρώ) ημερησίως ή περίπου 550 εκατ. δολάρια ετησίως (510 εκατ. ευρώ), για περίοδο περίπου 25 ετών, χωρίς όμως να αφαιρούνται τα έξοδα.

Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνονται σε έκθεση της Ισραηλινής εταιρείας Delek, την οποία η εταιρεία κατέθεσε στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης, που παρουσιάζει η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»,τα ποσοστά της Κυπριακής Δημοκρατίας -που θα καθορίζονται σε ημερήσια βάση- ξεκινούν από 60% σε παραγωγή 150.000 εκατ. κυβικών ποδών ημερησίως και φτάνουν κλιμακωτά σε 83% σε παραγωγή 1,4 δισ. κυβικών ποδών ημερησίως, με τα έσοδα να αποδίδονται μετά από σταδιακή κατανομή των (εγκεκριμένων) δαπανών που έγιναν για μέχρι τότε έρευνα και ανάπτυξη του κοιτάσματος. Μάλιστα, παρέχονται οκτώ πίνακες με υπολογισμούς με βάση διαφορετικές εκδοχές ημερήσιας παραγωγής, με τα δικαιώματα της κάθε πλευράς. Με βάση την αναφορά σε παραγωγή 800 εκατ. κ. ποδών ημερήσια, το ποσοστό που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία υπολογίζεται σε σχεδόν 70%.

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» θα ξεκινήσει με πλωτή μονάδα άντλησης και αποθήκευσης φυσικού αερίου, που είτε θα ενοικιαστεί μακροχρόνια ή θα αποκτηθεί ως ιδιόκτητη, με την πρώτη ροή αερίου να υπολογίζεται περίπου το 2020, με ημερήσια παραγωγή της τάξης των 800 εκατ. κυβικών ποδών. Το μερίδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση το συμβόλαιο ανάθεσης, θα κυμαίνεται από 60% μέχρι και 83% των εσόδων – όσο περισσότερα θα είναι τα ημερήσια έσοδα, τόσο θα αυξάνεται το ποσοστό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα, Noble Energy και Delek έχουν προγραμματίσει ότι θα γίνουν συμπληρωματικές έρευνες και αναλύσεις γεωλογικών δεδομένων στο τμήμα του οικοπέδου «12» που παραμένει υπό την ευθύνη τους, ώστε μέχρι το καλοκαίρι να αποφασίσουν και αν θα προχωρήσουν σε γεώτρηση εκτός του κοιτάσματος «Αφροδίτη», με στόχο κοίτασμα πετρελαίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η απόφαση για γεώτρηση με στόχο κοίτασμα πετρελαίου θα ληφθεί πριν από τις 23 Οκτωβρίου 2015.

Η ανάπτυξη του «Αφροδίτη» θα γίνει σε συμφωνία με την κυπριακή Κυβέρνηση και αυτό προβλέπει προμήθεια φυσικού αερίου για την εγχώρια αγορά στην Κύπρο και εξαγωγή του φυσικού αερίου μέσω αγωγών σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της αιγυπτιακής αγοράς, περιλαμβανομένης και της τοπικής αγοράς της Αιγύπτου και άλλων αγορών που περιγράφονται επίσης ξεχωριστά ως «στόχοι αγορών». Πρόκειται για τις γνωστές γειτονικές χώρες, όπως η Ιορδανία κτλ.

Το κόστος της πλωτής πλατφόρμας άντλησης και αποθήκευσης του φυσικού αερίου υπολογίζεται από 3,5 έως 4,5 εκατ. δολάρια και αυτή τη στιγμή μελετούνται τα ενδεχόμενα ενοικίασης ή κατασκευής ιδιόκτητης τέτοιας μονάδας, με βασικό κριτήριο το πιο χαμηλό κόστος. Η τεχνική ικανότητα παραγωγής του κοιτάσματος «Αφροδίτη» υπολογίζεται σε ικανότητα άντλησης της τάξης των 800 εκατ. μετρικών κυβικών ποδών (MMCF) την ημέρα. Όπως αναφέρεται, η κυπριακή Κυβέρνηση στον σχεδιασμό της που θέτει ενώπιον των συνεταίρων του τεμαχίου «12», προβλέπει ότι θα πρέπει η παροχή φυσικού αερίου να ξεκινήσει το α’ εξάμηνο του 2020.

Έπεσαν οι υπογραφές για παραμονή της Total στην ΑΟΖ

Περίπου στις 10:30 το πρωί εκπρόσωποι της ΤOTAL με τον Γιώργο Λακκοτρύπη υπόγραψαν στο Υπουργείο Εμπορίου, το νέο τροποποιημένο συμβόλαιο συνεργασίας για το «τεμάχιο 11» στην κυπριακή ΑΟΖ, βάσει του οποίου διευρύνεται γεωγραφικά ο κύκλος ερευνητικών δραστηριοτήτων του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού.

Έτσι ολοκληρώνεται μια διαδικασία που καθώς πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινωθεί ότι η ενδεδειγμένη αλλά και περίπλοκη νομική φόρμουλα ευρέθη και έτσι φτάσαμε σήμερα στην υπογραφή του τροποποιημένου συμβολαίου που διασφαλίζει την παραμονή της TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Γενικός Διευθυντής της Total E&P Cyprus B.V., Jean-Luc Porcheron υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνητικών εργασιών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, στις οποίες θα προβεί η Total ούτως ώστε να αξιολογήσει περαιτέρω το ενεργειακό δυναμικό του ερευνητικού τεμαχίου 11.

Η σημερινή συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Total E&P, σε σχέση με το τεμάχιο 11.

Εμπορεύσιμο ανακηρύσσεται το κοίτασμα Αφροδίτη

Αντιπροσωπεία της Νοble με επικεφαλής τον Ανώτερο Αντιπρόεδρο για την Ανατολική Μεσόγειο Keith Elliott, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τους σχεδιασμούς της και για την κατάθεση ενός σχεδίου ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη και την ανακηρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, χαρακτήρισε σημαντικό το  γεγονός για την Κύπρο γιατι όπως είπε, είναι η πρωτη φορά που ως χώρα θα περάσουμε απο το στάδιο της έρευνας στο στάδιο αναπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθρακων.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Elliott σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς στη Noble Energy είμαστε περήφανοι που έχουμε την Κυπριακή Κυβέρνηση ως συνεργάτες μας».
Πρόσθεσε ότι η όλη προσπάθεια είναι «να πάρουμε το κοίτασμα Αφροδίτη σε μια νέα φάση της εκμετάλλευσης και αυτό είναι κάτι στο οποίο προσβλέπαμε εδώ και καιρό και αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία που ελπίζουμε να φέρει ευημερία στον κυπριακό λαό, στην Κυπριακή Κυβέρνηση και στις άλλες χώρες στην περιοχή».

Απο το στάδιο της έρευνας στο στάδιο της ανάπτυξης 

Η Noble Energy θα καταθέσει σχέδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη και θα το ανακηρύξει εμπορεύσιμο εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.

Eίπε ότι η συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη και του Αντιπροέδρου της Noble Εnergy κ. Keith Elliott ήταν πολύ καλή και πρόσθεσε ότι «η εταιρεία ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τους σχεδιασμούς της για την κατάθεση ενός σχεδίου ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη και την ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου, εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων.

Τα δύο αυτά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά για την Κύπρο, διότι θα είναι η πρώτη φορά που ως χώρα θα περάσουμε από το στάδιο της έρευνας για υδρογονάνθρακες στο στάδιο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος εξέφρασε την ευαρέσκεια του και πρόσφερε στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη συνέχιση των σχεδιασμών της εταιρείας προς εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη».

Ο κ. Λακκοτρύπης ευχαρίστησε την εταιρεία για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι «προσδοκούμε στη συνέχιση της, υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα να διανύσουμε ειδικά σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες που πρέπει να συναφθούν, αλλά σίγουρα η κατάθεση ενός σχεδίου ανάπτυξης και η ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα βήμα προς τα μπρος για τη χώρα μας».

Ερωτηθείς αν η ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου συνεπάγεται εξαγωγή του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, ο κ. Υπουργός είπε ότι «η ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου στέλλει το μήνυμα στους ξένους αγοραστές ότι έχουμε φυσικό αέριο προς πώληση. Αυτό σημαίνει ότι (το φυσικό αέριο) μπορεί να είναι και προς εξαγωγή είτε και προς την Κύπρο είτε ένα συνδυασμός αυτών, κάτι που είναι και η πρόθεση μας».

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει προκήρυξη προσφορών πέραν από τις συμφωνίες με την Αίγυπτο, η οποία έχει επιδείξει ενδιαφέρον, ο κ. Υπουργός είπε ότι «ήδη άρχισαν κάποιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της Αιγύπτου και προς την κατεύθυνση της Κύπρου – θα αναφερθούμε σε κάποιες εξελίξεις πολύ σύντομα – και αναμένουμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η εταιρεία (NobleEnergy) σε συνεργασίας με την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου προς την προσέλκυση των αγοραστών είτε ξένων είτε ντόπιων. Μπορεί να γίνει μέσω πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνει με απευθείας επαφές, ή πολύ πιθανόν με ένα συνδυασμό των δύο. Θα χρειαστούν, βεβαίως, κάποιοι μήνες και λεπτομερής εργασία, διότι μιλάμε για συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων των οποίων οι όροι πρέπει να τύχουν πολύ προσεκτικής διαπραγμάτευσης».

Κληθείς να πει αν έχουν αναλυθεί θέματα που αφορούν σε τιμές για το κυπριακό φυσικό αέριο, ο κ. Λακκοτρύπης είπε «βεβαίως έχουν αναλυθεί. Είναι όμως προκαταρκτικά. Μέχρι να καταλήξει κάποιος σε μια τελεσίδικη συμφωνία δεν μπορεί να είναι 100% βέβαιος, αλλά βλέπουμε περίπου πού είναι οι τιμές, διότι είναι και κρίσιμο να δούμε ότι το έργο είναι βιώσιμο».

Πηγή: sigmalive.com

Βιργινία Μανασάκη: “Στο ενεργειακό επίκεντρο η Κρήτη”

Κομβικός παραμένει ο ρόλος της Κρήτης στον τομέα της ενέργειας όπως φάνηκε και από τις εργασίες στο διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ Athens Energy Forum 2015 όπου έδωσε το παρόν και η Περιφέρεια.

«Παρά τα επιμέρους ζητήματα που υπάρχουν η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο» τονίζει στην “Π” η αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας κ. Βιργινία Μανασάκη που συμμετείχε στο φόρουμ μαζί με την Ειδική Σύμβουλο Ενέργειας κ. Μαρία Αποστολάκη.

«Στο φόρουμ τέθηκαν υπό συζήτηση πολλά από τα διεθνούς ενδιαφέροντος ενεργειακά ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη ειδικότερα».

Ειδικοί αλλά και κορυφαίοι ομιλητές, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Λαφαζάνης επεσήμαναν την ανάγκη για «ενεργειακή ένωση» των χωρών της Ευρώπης, καθώς και τη σημασία της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας στη γενικότερη ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.

Μάλιστα ο κ. Λαφαζάνης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στα μεγάλα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο ΤΑΡ και IGB, καθώς και στα μελλοντικά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση «EuroAsia Interconnector», έργο στο οποίο περιλαμβάνεται και η Κρήτη. Σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με τα γειτονικά κράτη, με βάση την πιστή εφαρμογή των κανόνων δικαίου της θάλασσας, που είναι και ευρωπαϊκό κεκτημένο», αφήνοντας να εννοηθεί η αποδοχή όλων των χωρών-μελών της Ε.Ε. στην χάραξη της ελληνικής ΑΟΖ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πάρει σύντομα πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Σε συζητήσεις σχετικά με τον μεγάλο διαγωνισμό που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Ιόνιο, έγινε αναφορά στο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από πολλές μεγάλες εταιρείες, ενώ παράλληλα εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις και ανησυχίες για τους δύο «αρνητικούς» παράγοντες, τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου και την πολιτική αστάθεια στη χώρα. Στον αντίποδα αυτών, έγινε από πολλούς ομιλητές πρόβλεψη προσεχούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου, ενώ ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο για τετράμηνη παράταση του διαγωνισμού, προκειμένου στο διάστημα αυτό να εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα» τόνισε η κ. Μανασάκη.

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με την πολεμική εμπλοκή Ρωσίας-Ουκρανίας με τις πολιτικο-οικονομικές προεκτάσεις και επιπτώσεις της στην ενεργειακή επάρκεια της Ε.Ε., οι ομιλητές του Φόρουμ τόνισαν την ανάγκη για ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι οι εισαγωγές της Ε.Ε. σε ενέργεια αγγίζουν το 53% και ξοδεύονται γι’ αυτό 400 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή πάνω από 1 δισ. την ημέρα, ενώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κατά 40% ακριβότερη από την αντίστοιχη στις Η.Π.Α. Προκύπτει επομένως η αναγκαιότητα να αναζητηθούν όλες οι εναλλακτικές πηγές και όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι ενέργειας, καθώς η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απόλυτα εξαρτημένη από έναν ή δύο παρόχους. Τη στήριξή τους στην προσπάθεια αυτή για διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης εξέφρασαν από την πλευρά τους και οι Η.Π.Α. 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση, προκειμένου να αναδειχθεί σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο και πύλη ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης μέσω διέλευσης μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή πολιτική διαφοροποίησης πηγών και οδών διέλευσης. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που θα συγκεντρωθούν τα επόμενα χρόνια στα σύνορα της Τουρκίας, βασική επιδίωξη της γείτονας χώρας προκειμένου να καταστεί ισχυρός διαπραγματευτικός παράγοντας προς τη Ρωσία, θα χρειασθούν ένα δίαυλο για την Ευρώπη και η Ελλάδα θα κληθεί να αυξήσει τη δυνατότητα διαμετακόμισης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Σχετικά με τα έργα διαμετακόμισης επισημάνθηκε ότι στόχος είναι ο αγωγός IGB (Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας) να βρίσκεται σε λειτουργία το 2018, ενώ οι εργασίες κατασκευής του ΤΑΡ αναμένεται να ξεκινήσουν το 2016 και να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια με στόχο οι πρώτες δοκιμές της λειτουργίας του αγωγού να λάβουν χώρα στα τέλη του 2019 και το 2020 ο αγωγός να τεθεί σε εμπορική χρήση. Για τον αγωγό EastMed που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη (διάδρομος φυσικού αερίου Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας – Ιταλίας) αναφέρθηκε ότι σύντομα θα ανατεθεί η μελέτη για την όδευση του αγωγού και το κόστος που απαιτείται για την κατασκευή του.

Τέλος, για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναφέρθηκε ότι προκειμένου ο τομέας του ηλεκτρισμού να εκσυγχρονιστεί και να γίνει φιλικότερος προς το περιβάλλον και οικονομικότερος προς τον καταναλωτή, κύριος στόχος είναι η απομάκρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων και βεβαίως η αξιοποίηση των Α.Π.Ε., που γίνονται πλέον πιο αποτελεσματικές και ανταγωνίσιμες. Για τη χώρα μας, πρόκληση αποτελεί το ζήτημα της διασύνδεσης νήσων και της απεμπλοκής τους από τους πεπαλαιωμένους τρόπους ηλεκτροπαραγωγής, όταν μάλιστα τα νησιά καλύπτουν επαρκώς τις προϋποθέσεις για διευρυμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των Α.Π.Ε. Σχετικά με τη διασύνδεση της Κρήτης ως τμήματος του ευρύτερου ευρωπαϊκού έργου «EuroAsia Interconnector», ενός από τα δυσκολότερα και ακριβότερα έργα διεθνώς, επισημάνθηκε η μεγάλη σημασία υλοποίησης του, καθώς θα εξασφαλίσει την ενεργειακή σταθερότητα του εγχώριου δικτύου και θα αποτελέσει έργο προδρομικό για τη διασύνδεση της Κύπρου, ως μέρους της ευρύτερης ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. στην κατεύθυνση της ενεργειακής σταθερότητας. 

Πηγή: patris.gr

Άλλο πέρασμα κι άλλο πηγή

Ν. Λυγερός 

Ενώ υπάρχουν πλέον ιστορικά δεδομένα για να μπορέσει ο καθένας να κατανοήσει τη σημασία του να είναι πηγή παραγωγής, πολλοί δεν βλέπουν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ μιας χώρας περάσματος και μιας χώρας πηγής όσο αφορά στον τομέα της ενέργειας. Έτσι θεωρούν ότι είναι το ίδιο το να έχεις αγωγούς που περνούν από τη χώρα σου και να κάνεις ο ίδιος εξόρυξη στη χώρα με μια κοινοπραξία. Στην πραγματικότητα το θέμα είναι πολύ απλό, αφού επί της ουσίας μπορεί να κωδικοποιηθεί μαθηματικά. Στην αρχή, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ένα ενδιάμεσο και είναι η διαφορά δυναμικής μεταξύ των καραβιών LNG και των αγωγών. Τα καράβια LNG είναι σίγουρα πιο ευέλικτα, αφού μπορούν επί του πρακτέου ν’ αλλάξουν κατεύθυνση ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους αγωγούς που φαίνονται να έχουν μια μεγάλη αδράνεια λόγω της κατασκευής τους. Η διαφορά δεν οφείλεται μόνο στο κόστος, γιατί κι αυτό είναι σχετικό, αφού η παραγωγή LNG χρειάζεται ένα σταθμό υγροποίησης. Η μεγάλη διαφορά είναι η ικανότητα μετακίνησης του όλου δικτύου. Έτσι εμφανίζεται και το θέμα του. Σε βάθος χρόνου, έχουμε την εντύπωση ότι ένας αγωγός είναι πολύ πιο σταθερός και ουσιαστικά δεν μετακινείται. Όμως με της γεωπολιτική βλέπουμε ότι πρόκειται για μία ψευδαίσθηση. Γιατί ξεχνούμε ότι το πέρασμα ενός αγωγού μπορεί να γίνει όπου θέλουμε και μόνο η τεχνολογία είναι το όριο, αλλά ο κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η πολιτική. Κι όποτε το θελήσει αυτή μπορεί να γίνει μια μεγάλη αλλαγή που διαμορφώνει τα πάντα, αφού η απόφαση μπορεί να είναι να περάσει ο αγωγός από μια άλλη περιοχή και μάλιστα μια άλλη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα που είναι μόνο και μόνο πέρασμα είναι εντελώς εξαρτημένη από αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Με άλλα λόγια ο αγωγός περάσματος και μόνο δεν δημιουργεί ασφάλεια. Μαθηματικά πρόκειται για ένα εξαρτημένο σύστημα, το οποίο δεν έχει ανθεκτικότητα. Ενώ όταν έχουμε μια χώρα πηγή δηλαδή που έχει παραγωγή, αυτή μετατρέπεται σε αληθινό γεωπολιτικό παίκτη διότι η σταθερότητα της πηγής δεν αλλάζει ούτε με την τεχνολογία ούτε με την πολιτική. Αποτελεί λοιπόν ένα υπόβαθρο ως ενέργεια που με τη στρατηγική μπορεί να παράγει και μια μακροπολιτική. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ότι το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ δεν είναι μόνο το πέρασμα της ενέργειας αλλά όντως η παραγωγή και αυτή η διαφορά είναι μεγάλης εμβέλειας για τα γεωστρατηγικά δεδομένα της πατρίδας μας. Τα περάσματα αλλάζουν και για τα καράβια LNG και για τους αγωγούς αλλά όχι οι πηγές γιατί είναι όαση ενέργειας, η πηγή και αποτελεί σταθμό. Έτσι αυτό που διεκδικούμε για την Ελλάδα δεν είναι το πέρασμα αλλά την πηγή ενέργειας.