Την Στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης Παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Την παρουσίαση πραγματοποίησε, ενώπιoν του Ευρωκοινοβουλίου, ο Επίτροπος για την Ενεργειακή Ένωση και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς. Παράλληλα, εγκρίθηκαν από την Κομισιόν και  οι ανακοινώσεις για τον «Οδικό Χάρτη» της ΕΕ προς την Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, καθώς και για τον στόχο για 10% στις διασυνδέσεις ηλεκτρισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη.
Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η Στρατηγική-Πλαίσιο για μια ευέλικτη Ενεργειακή Ένωση μαζί με μια προορατική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής (Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy). Η στρατηγική αυτή καθορίζει, σε πέντε αλληλένδετες πολιτικές διαστάσεις, τους στόχους μιας ενεργειακής ένωσης, καθώς και τα λεπτομερή βήματα που η Επιτροπή Γιούνκερ θα λάβει για την επίτευξή της. Αυτές οι διαστάσεις περιλαμβάνουν την εκπόνηση νέας νομοθεσίας για τον επανασχεδιασμό και την αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις συμβάσεις του φυσικού αερίου, την ουσιαστική ανάπτυξης περιφερειακής συνεργασίας ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης αγοράς, τη θέσπιση ενός ισχυρότερου ρυθμιστικού πλαισίου και νέας νομοθεσίας για διασφάλιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ή τη κατάρτιση ενός νέου πακέτου για τις ΑΠΕ, με έμφαση στην ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας, την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την «Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης», για να αναφέρουμε μόνο μερικά.
Επίσης, παρουσιάστηκε η ανακοίνωση της Κομισιόν για τις διασυνδέσεις, που καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης ως το 2020, που είναι το ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο διασύνδεσης για την μεταφορά και εμπορία ηλεκτρικής ενέργεια μεταξύ των κρατών μελών. Στην ανακοίνωσή αυτή αναφέρεται ποια κράτη μέλη πληρούν σήμερα το στόχο - και για ποιά έργα είναι απαραίτητα για να κλείσει το χάσμα μέχρι το 2020.
Τέλος, εκδόθηκε ανακοίνωση που καθορίζει το όραμα της ΕΕ για την παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι τον Δεκέμβριο. Όραμα της ΕΕ αποτελεί μία διαφανής, δυναμική και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία με δίκαιες και φιλόδοξες δεσμεύσεις από όλα τα μέρη. Η ανακοίνωση διερμηνεύει επίσης τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στη Οκτώβριο του 2014 σε προτεινόμενους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών (τη λεγόμενη Εθνικά Προβλεπόμενη Καθορισμένη Συμβολή ή INDC) εν όψει της νέας συμφωνίας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «ενέργεια απαιτείται τόσο για τον κλιματισμό των σπιτιών, όσο και για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Όμως, οι απαρχαιωμένες υποδομές, η ελλιπής ολοκλήρωση των αγορών και η έλλειψη συντονισμένων πολιτικών δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να έχουν ευρύτερο φάσμα επιλογών και να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Υλοποιώντας αυτήν την ύψιστη προτεραιότητα που έθεσε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της για την επίτευξη μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με προορατική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.Ενεργειακή Ένωση σημαίνει ιδίως τα εξής:
 • Ρήτρα αλληλεγγύης: μείωση της εξάρτησης από έναν και μόνον προμηθευτή και πλήρης συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες των χωρών της ΕΕ για αγορά ενέργειας ή φυσικού αερίου από χώρες εκτός ΕΕ.
 • Ροή ενέργειας, ως ένα είδος πέμπτης ελευθερίας: ελεύθερη ροή ενέργειας διαμέσου των συνόρων με αυστηρή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων σε τομείς όπως ο ενεργειακός διαχωρισμός και η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών — με τη λήψη νομικών μέτρων εφόσον χρειάζεται. Επανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι πιο διασυνδεδεμένη, πιο ανανεώσιμη και πιο ευέλικτη. Σοβαρή αναμόρφωση των κρατικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, και σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων.
 • Μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενεργειακή απόδοση: ουσιαστική επανεξέταση της ενεργειακής απόδοσης και αντιμετώπισή της ως μιας πηγής ενέργειας ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται με θεμιτούς όρους τη δυναμικότητα παραγωγής.
 • Μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με διάρκεια: εύκολη και αποτελεσματική απορρόφηση από το δίκτυο της τοπικά παραγόμενης ενέργειας, και από ανανεώσιμες πηγές. Προώθηση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νέας γενιάς, και παράλληλη επέκταση των εξαγωγών και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.
Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας Ενεργειακής Ένωσης. Οι τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές. Η ενέργεια πρέπει να είναι ασφαλής και βιώσιμη, και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για κάθε καταναλωτή.
Αυτές και άλλες δεσμεύσεις συνοδεύουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ενέργειας και της πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Για πολύ καιρό, η ενέργεια δεν συμπεριλαμβανόταν στις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης. Τα τρέχοντα γεγονότα δείχνουν ποιο είναι το διακύβευμα: πολλοί Ευρωπαίοι φοβούνται ότι δεν θα διαθέτουν την ενέργεια που απαιτείται για να θερμάνουν στα σπίτια τους. Στόχος μας είναι μια Ευρώπη όπου αναπτύσσεται κοινή δράση με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η ενέργεια που είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας μας θέλω να είναι ανθεκτική, αξιόπιστη, ασφαλής, ολοένα πιο ανανεώσιμη και βιώσιμη».
Ο Μάρος Σέφκοβιτς αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση δήλωσε: «σήμερα εγκαινιάζουμε το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο στον τομέα της ενέργειας από την εποχή της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Ένας σχέδιο που θα ενώσει 28 ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας σε μία Ενεργειακή Ένωση, θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας και θα εξασφαλίσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τους επενδυτές, το οποίο χρειάζονται για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σήμερα, ξεκινάμε την ουσιαστική μετάβαση προς μια οικονομία φιλοπεριβαλλοντική με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προς μια Ενεργειακή Ένωση που δίνει προβάδισμα στους πολίτες, προσφέροντάς τους πιο οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Μαζί με όλους τους άλλους επιτρόπους που συνεργάστηκαν στενά για το σχέδιο αυτό, και με τη στήριξη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαι αποφασισμένος να κάνω την Ενεργειακή Ένωση πραγματικότητα.»
Ο επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, πρόσθεσε: «Ώρα για δουλειά. Σήμερα χαράξαμε την πορεία προς μια συνδεδεμένη, ολοκληρωμένη και ασφαλή αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να την υλοποιήσουμε. Η πορεία μας για πραγματική ενεργειακή ασφάλεια και προστασία από την κλιματική αλλαγή ξεκινά εδώ, στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα επικεντρωθώ στη δημιουργία της κοινής αγοράς ενέργειας, την εξοικονόμηση περισσότερης ενέργειας, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μας εφοδιασμού. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, δεν θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ενεργειακή ένωση. Η Επιτροπή Γιούνκερ υλοποιεί τις ουσιαστικές δεσμεύσεις της.»
Βασικά αριθμητικά στοιχεία
 • Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο, καθώς εισάγει το 53% της ενέργειάς της, με ετήσιο κόστος 400 δισ. ευρώ περίπου.
 • Δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕδεν πληρούν τον κατώτατο στόχο διασύνδεσης της ΕΕ: να είναι δηλαδή δυνατή η διασυνοριακή διάθεση τουλάχιστον του 10% της εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής. Η ΕΕ προσδιόρισε 137 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, από τα οποία τα 35 αφορούν τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας: αν υλοποιηθούν τα εν λόγω έργα, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να μειωθούν από 12 σε 2.
 • Εάν υπήρχε ένα κατάλληλα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομούν έως και 40 δισ. ευρώ τον χρόνο.
 • Έξι κράτη μέλη εξαρτώνται από έναν και μοναδικό εξωτερικό προμηθευτή για όλες τις εισαγωγές αερίου.
 • Το 75% του αποθέματος κατοικιών δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό· το 94% των μεταφορών εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 90% του οποίου είναι εισαγόμενο.
 • Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ πρέπει να επενδυθεί στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ έως το 2020 και μόνο.
 • Οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι κατά 30% υψηλότερες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές φυσικού αερίου είναι κατά 100% υψηλότερες από ό,τι στις ΗΠΑ.
 • Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουν συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών 129 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολούν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 18% την περίοδο 1990-2011.
 • Έως το 2030, η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 27%, και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 27%. 

Η Ελλάδα συνεχίζει με τον Μεγάλο Διαγωνισμό

Ν. Λυγερός 

Η Ελλάδα συνεχίζει με τον Μεγάλο Διαγωνισμό που αφορά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται στο Ιόνιο, κάτω από την Πελοπόννησο και Νότια της Κρήτης. Παρόλο που υπήρξαν μερικές παλινδρομήσεις, βλέπουμε ότι τα νέα δεδομένα ακολουθούν τη συνέχεια όσον αφορά την υψηλή στρατηγική της πατρίδας μας. Και αυτό είναι σημαντικό, αφού προέρχεται από ενημερώσεις σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο που λειτουργούν ως απαραίτητο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της στρατηγικής. Επίσης, σιγά σιγά, γίνεται κατανοητό σε όλους ότι το κομματικό πλαίσιο δεν επαρκεί σε τέτοια θέματα και η ΑΟΖ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι ο καθένας βλέπει τα όρια της προσέγγισής του κι αρχίζει να σκέφτεται πιο συλλογικά, για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στις υποψηφιότητες για να έχουμε στη συνέχεια ανθεκτικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις μετά τις αξιολογήσεις από την πλευρά μας σε κάθε τεμάχιο ξεχωριστά. Πρέπει όμως να περάσουμε και στο στάδιο της διάδοσης αυτής της πληροφορίας, για να γίνει κατανοητή από όλους τους συντελεστές αυτού του διεθνούς παιγνίου. Γιατί η κυρίαρχη στρατηγική του παίκτη που διαθέτει τη θάλασσα, ενεργοποιείται μόνο και μόνο αν υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Είναι λοιπόν θέμα θεωρίας αποφάσεων να αναδείξουμε το γεγονός ότι είμαστε πια ξεκάθαρα υπέρ της δυναμικής συνέχισης του διαγωνισμού, διότι είναι απαραίτητη προετοιμασία σε αυτή τη φάση των ενεργειακών δεδομένων για την πατρίδα μας. Για να γίνει όμως πρέπει να έχεις γνώση των πρακτικών του τομέα για να είναι αποτελεσματική.

Δεν βγαίνουν οι χρόνοι για να αλλάξει εγκαίρως το θεσμικό πλαίσιο στα πετρέλαια

Δύσκολη και χρονοβόρα διαπιστώνουν όσο περνούν οι εβδομάδες στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ότι θα είναι η αλλαγή του σημερινού μοντέλου παραχωρήσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων, όπως είχε αρχικά προαναγγείλει η ηγεσία του.

Και υπ’ αυτές τις συνθήκες, μπροστά στο χρόνο που πιέζει, αλλά και σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη, η ηγεσία του υπουργείου φαίνεται να το ξανασκέφτεται, και να εξετάζει τη διεξαγωγή του επικείμενου μεγάλου γύρου παραχωρήσεων σε Ιόνιο και Κρήτη με βάση το σημερινό μοντέλο.

Τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, ωστόσο στις δεύτερες αυτές σκέψεις οδηγεί η διαπίστωση ότι η αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου δεν είναι εφικτή αν δεν περάσουν τουλάχιστον... 6 με 8 μήνες, που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είναι έτοιμο μετά το καλοκαίρι και στη χειρότερη θα“χαθεί” ολόκληρη η φετινή χρονιά.

Ακόμη δηλαδή και αν δοθεί παράταση στη προθεσμία υποβολής των προσφορών για το μεγάλο γύρο παραχωρήσεων σε Ιόνιο και Κρήτη που εκπνέει στις 14 Μαίου, υπάρχει ο κίνδυνος, αφενός να χαθεί ολόκληρη η φετινή χρονιά, αφετέρου το παρόν τους στο διαγωνισμό να δώσει πολύ μικρός αριθμός εταιρειών.

Σκεφτείτε μόνο ότι για να καταρτισθεί το σημερινό θεσμικό πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες απαιτήθηκαν δύο χρόνια. Στο υπουργείο προβληματίζονται ότι δεν βγαίνουν οι χρόνοι, και ανήσυχοι από το αντίκτυπο που θα έχει να επαναληφθεί το Μάιο ό,τι περίπου συνέβη στις αρχές Φεβρουαρίου, όπου το παρών τους στο διαγωνισμό της Δ.Ελλάδας έδωσαν μόνο δύο ελληνικές εταιρείες, εξετάζουν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και να μην αλλάξουν τη διαδικασία.

Αν επικρατήσει αυτή η άποψη τότε ο διαγωνισμός δεν θα μετατεθεί χρονικά, όπως είχε αρχικά προαναγγελθεί και θα διεξαχθεί ως έχει.Δηλαδή, ο ανάδοχος θα είναι και ο κύριος του κοιτάσματος, αντίθετα με όσα έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυριότητα των υδρογοναθράκων θα ανήκει στο κράτος, με τον μισθωτή να λειτουργεί ως εργολάβος κάτω από τις εντολές του Δημοσίου. Μοντέλο που ακολουθείται σε χώρες όπως η Γκάνα, η Νιγηρία, και η Βενεζουέλα.

Ο διάχυτος προβληματισμός συνδέεεται και με την απουσία κινητικότητας που επικρατεί από πλευράς πετρελαικών εταιρειών, κάτι που αποδίδεται τόσο στις χαμηλές τιμές του μαύρου χρυσού, όσο και στην επενδυτική δυσπιστία προς τη χώρα.

Το μήνυμα που έδωσαν με τη στάση τους τέσσερις μεγάλοι ξένοι παίκτες, Shell, Total, Repsol, και Enel, αποσύροντας στις αρχές του μήνα το ενδιαφέρον τους από το μικρό διαγωνισμό της Δ. Ελλάδας, είναι σαφές, και φαίνεται να έχει ληφθεί και από τη νέα ηγεσία του υπουργείου.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ειδική βάση δεδομένων του υπουργείου για τις προς παραχώρηση και έρευνα περιοχές (data room), έχουν πολύ καιρό να εισέλθουν εκπρόσωποι ξένων εταιρειών, και ο κίνδυνος πολύ μικρής προσέλευσης στο μεγάλο διαγωνισμό του Μαίου είναι υπαρκτός.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: 'Δυναμικό πεδίο ΑΟΖ'

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμικό πεδίο ΑΟΖ". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τέταρτη 25 Φεβρουαρίου 2015. 
Φωτογραφίες από τη διάλεξη 

Ενεργειακή συμφωνία Αιγύπτου με Ιταλική ENI – Θετικός αντίκτυπος για Κύπρο

Θετικά αποτιμά η Λευκωσία την συμφωνία της Αιγύπτου με την ιταλική πετρελαϊκή εταιρία ΕΝΙ. Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση της ιταλικής εταιρείας σε Αίγυπτο και Κύπρο διανοίγει νέες προοπτικές στην ενεργειακή συνεργασία των δυο χωρών.

Νέα δεδομένα δημιουργεί η συμφωνία της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης με τον ιταλικό πετρελαϊκό όμιλο ΕΝΙ η οποία ανακοινώθηκε το Σάββατο.

Στην συμφωνία, προβλέπεται επέκταση των ενεργειακών δραστηριοτήτων και αύξηση των επενδύσεων της ΕΝΙ στην Αίγυπτο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μετά και την υπογραφή προ ημερών συμβολαίου στο Κάιρο από τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να έχει ευεργετικές συνέπειες στην προμήθεια αερίου από τα κυπριακά κοιτάσματα στην Αίγυπτο, αφού ως γνωστό η ιταλική εταιρεία δραστηριοποιείται και στην κυπριακή ΑΟΖ.

Να σημειωθεί ότι η ΕΝΙ έχει άμεση εμπλοκή σε ένα από τα Αιγυπτιακά τερματικά υγροποίησης στα οποία προγραμματίζεται να μεταφερθεί μέσω αγωγού το κυπριακό φυσικό αέριο. Ενώ κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Αίγυπτο.

Τις επόμενες δυο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ερευνητική γεώτρηση που πραγματοποιεί η EΝΙ σε συνεργασία με την κορεατική εταιρεία KOGAS, στο δυνητικό κοίτασμα Αμαθούσα, στο θαλάσσιο οικόπεδο εννέα της Κυπριακής ΑΟΖ.

Οι 10+7 Ενεργειακές εντολές της Ε.Ε.

Του Χάρη Φλουδόπουλου 

Προ ημερών ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες από την ομάδα Γιούνκερ, μια ευρεία λίστα με τους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη πενταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τομέα και Επίτροπο. 

Ειδικά για τον τομέα της ενέργειας οι στοχεύσεις είναι διπλές αφού υπάρχουν δύο επίτροποι ο Maros Sefcovic αρμόδιος για θέματα της Ενεργειακής Ένωσης και ο Miguel Arias Canete στο χαρτοφυλάκιο του οποίου εντάσσεται η Κλιματική Αλλαγή και η Ενέργεια. 

Αυτοί οι στόχοι της ομάδας Γιούνκερ δίνουν ένα σαφές στίγμα για την πορεία αλλά και τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία ξεκάθαρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας. 

Ποιες είναι λοιπόν οι επιμέρους στοχεύσεις της ομάδας Γιούνκερ, τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη της η Ελλάδα στο δικό της πακέτο των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας; 

Maros Sefcovic - Ενεργειακή Ένωση 

Οι δέκα στόχοι του επιτρόπου Sefcovic είναι: 

1. Εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

2. Ανάδειξη της ΕΕ στην κορυφή των ΑΠΕ παγκοσμίως.

3. Βελτίωση, ενίσχυση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια.

4. Ανάπτυξη μιας πιο αποφασιστικής ευρωπαϊκής ενεργειακής διπλωματίας.

5. Να διασφαλιστεί ότι οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ σέβονται απόλυτα τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

6. Ανάληψη αποφασιστικής δράσης, περιλαμβανομένων και διαδικασιών παραπομπής, για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.

7. Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

8. Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην ανανεώσιμη ενέργεια.

9. Διατήρηση του μηχανισμού διαρροής άνθρακα και για την περίοδο μετά το 2020.

10. Επιτάχυνση των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την υποστήριξη της Ενεργειακής Ένωσης.

Miguel Arias Canete - κλιματική αλλαγή και Ενέργεια 

Αντίστοιχα οι 7 στόχοι του επιτρόπου ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, Miguel Arias Canete, είναι: 

1. Δημιουργία μιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς που διασφαλίζει ασφάλεια, αειφορία, ανταγωνιστικότητα και απαντά σε θέματα ασφάλειας προμήθειας.

2. Συμβολή στην εφαρμογή του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου για το 2030.

3. Ανάληψη ηγετικού ρόλου για την κλιματική αλλαγή και επίτευξη των φιλόδοξων στόχων περιλαμβανομένου και του στόχου να γίνει η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στις ΑΠΕ, την υλοποίηση των βημάτων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30% μέχρι το 2030 και η προώθηση των κλιματικών δράσεων σε όλες τις άλλες κοινοτικές πολιτικές. 

4. Αποτίμηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής επίπτωσης από την ανάπτυξη του σχιστολιθικού αερίου και η καθιέρωση νέας νομοθεσίας.

5. Υιοθέτηση της υφιστάμενης πρότασης νομοθεσίας για την καθιέρωση ενός αποθέματος σταθεροποίησης της αγοράς στις εκπομπές ρύπων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων και η πρόταση νομοθεσίας για τη διανομή μεταξύ των κρατών μελών των στόχων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 για τους τομείς που δεν εμπίπτουν στο ETS.

6. Εξασφάλιση επαρκούς χρήσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών πχ διακράτησης και αποθήκευσης άνθρακα.

7. Συνεργασία με την επιτροπή μεταφορών ώστε ο κλάδος των μεταφορών να πετύχει συνολικά μια καλύτερη διαχείριση των οδικών μεταφορών αλλά και των εκτός δρόμου εναλλακτικών.

“Πράσινο” για το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο του κόσμου

Η αιολική ενέργεια στην Ευρώπη και ειδικά στη Βρετανία θα λάβει μεγάλη ώθηση αφού ανακοινώθηκε η κατασκευή του μεγαλύτερου υπεράκτιου πάρκου στον κόσμο.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Βρετανίας, Εντ Ντέιβυ ενέκρινε μια αιολική συστοιχία 400 ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στη θαλάσσια περιοχή 120 χιλιόμετρα από την ακτή του Γιόρκσαϊρ της βόρειας Αγγλίας.

Το έργο με την ονομασία Dogger Bank Creyke Beck με συνολική ισχύ 2,4 Γιγαβάτ θα καλύψει μια επιφάνεια 1.100 τετρ. χιλιομέτρων και θα κοστίσει από εννέα έως 12 δισ. δολάρια.

Όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να καλύψει το 2,5% των ενεργειακών αναγκών της Βρετανίας, που μεταφράζονται σε δύο εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η τοποθεσία θεωρείται ιδανική λόγω του μικρού βάθους του θαλάσσιου πυθμένα στα 30 μόλις μέτρα. Κι αυτό διότι η εγκατάσταση των θεμελίων και των ανεμογεννητριών θα είναι ευκολότερη. Πάντως μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από κάποια εταιρεία επισκόπησης του βυθού.

Εάν και εφόσον το έργο ολοκληρωθεί θα πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο από την ακτή υπεράκτιο αιολικό πάρκο, το οποίο μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε τριπλάσια κλίμακα από αυτή που προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τον Ντέιβυ το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων “πράσινων” θέσεων εργασίας. Μόνο η αιολική ενέργεια έχει δημιουργήσει 34.500 θέσεις εργασίας από το 2010 με επενδυτικά κεφάλαια της τάξης των 14,5 δισ. στερλινών.

Η Βρετανία διαθέτει 1.200 υπεράκτιες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 4 Γιγαβάτ.

Επτά εταιρείες ανταποκρίθηκαν στον πρώτο δημόσιο διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ξηρά στην Κροατία

Επτά εταιρείες ανταποκρίθηκαν στον πρώτο δημόσιο διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ξηρά στην Κροατία.

Οι επτά εταιρείες υπέβαλαν προσφορές για τα έξι οικόπεδα έρευνας, προτείνοντας 19 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, ανεφερε ο υπουργός Οικονομίας Ιβάν Βρντόλιακ της Κροατίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και συμπλήρωσε ότι ορισμένες από τις προσφορές των εταιρειών έγιναν για τα ίδια οικόπεδα.

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις προσφορές, καθώς τις υπέβαλαν σοβαρές εταιρείες με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, εταιρείες που αξιοποιούν την καλύτερη τεχνολογία και, κυρίως, ανταποκρίνονται στα πλέον απαιτητικά περιβαλλοντικά πρότυπα, υπογράμμισε ο κ. Βρντόλιακ.

Η ανταπόκριση των εταιρειών στον διαγωνισμό επιβεβαιώνει και την ορθότητα της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής που στοχεύει στο να καταστεί η χώρα ένας περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, είπε ο κ. Βρντόλιακ.

Σημείωσε δε ότι μεγάλες επενδύσεις αναμένονται στην περιοχή της Σλαβόνια, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν και σε αύξηση της απασχόλησης.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων Μπάρμπαρα Ντόριτς δήλωσε ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν από τις επτά εταιρείες θα αξιολογηθούν στη διάρκεια του επόμενου μήνα και τα ονόματα των εταιρειών που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν το αργότερο, στις αρχές Απριλίου.

Ν. Λυγερός: 'Νέα στρατηγικά και ενεργειακά δεδομένα στην Ελλάδα και Ε.Ε'. Ρέθυμνο. 19/02/2015

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα στρατηγικά και ενεργειακά δεδομένα στην Ελλάδα και Ε.Ε". Στο Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο, Κρήτη. Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 19:00.